Bia造stok: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIΘ紟 DLA PACJENT紟 SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAΧMSTOKU
Numer og這szenia: 173926 - 2008; data zamieszczenia: 29.07.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 148792 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza, 15-003 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, fax 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSIΘ紟 DLA PACJENT紟 SAMODZIELNEGO SZPITALA MIEJSKIEGO IM. PCK W BIAΧMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Przedmiotem zam闚ienia jest codzienne ustalanie jad這spisu, przygotowywanie (zgodnie z podawanymi dietami) i dow霩 transportem Wykonawcy oko這 90 ca這dziennych posi趾闚 do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia造mstoku.

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 379089 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 23.07.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)