Bia造stok: Dostawa odczynnik闚 do laboratorium samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia造mstoku
Numer og這szenia: 62380 - 2008; data zamieszczenia: 28.03.2008
OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zam闚ienia publicznego.

Czy zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych: Tak, numer og這szenia w BZP: 20636 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza, 15-003 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 085 6545797, fax 085 6648519.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Samodzielny publiczny zak豉d opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa odczynnik闚 do laboratorium samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia造mstoku.

II.1.2) Rodzaj zam闚ienia: dostawy.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu zam闚ienia: Sukcesywna dostawa odczynnik闚 do laboratorium Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

II.1.4) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie (CPV): 24.49.65.00-2.

II.1.5) Ca趾owita ko鎍owa warto嗆 zam闚ienia (bez VAT) obejmuj帷a wszystkie zam闚ienia i cz窷ci: 148042,7 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAM紟IENIA

CZ呇 NR: 1 NAZWA: p造tkowe testy lateksowe i testy paskowe.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 19.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 2 NAZWA: odczynniki do analizatora jon闚 AVL 9180.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 26.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 3 NAZWA: odczynniki r騜ne.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 19.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 4 NAZWA: odczynniki immunochemiczne do dzier瘸wy analizatora MINI VIDAS (BIOMERIEUX.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 26.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 5 NAZWA: odczynniki boichemiczne do dzier瘸wy analizatora COBAS MIRA PLUS (CORMAY).

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 26.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 6 NAZWA: odczynniki do analizatora r闚nowagi kwasowo - zasadowej ABL FLEX 80 firmy Radiometer.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 26.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)

CZ呇 NR: 7 NAZWA: Testy urazowe do wykrywania Helicobacter pylori.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 26.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ。YCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN (bez VAT)