Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Gaza

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 30.05.2016 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ(.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie(.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy(.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Gaza

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę materiałów opatrunkowych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 6.05.2016 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ(.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy(.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy(.xls)
Załącznik nr 3 – oświadczenie(.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy(.doc)
Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej(.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa produktów leczniczych do Działu Farmacji Szpitalnej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

tabletki Czytaj wiecej

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż mebli na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Termin składania ofert: 21.04.2016 r. do godziny 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)

Czytaj wiecej

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na: „Sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”

Termin składania ofert: 11.04.2016 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załącznik nr 1- formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – projekt umowy (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin składania ofert: 8.12.2015 r. do godziny 14:00

ZAPYTANIE OFERTOWE (.doc)

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni automatycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

srodek_do_dezynfekcji_rak_Sterillium

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę środków myjących i dezynfekcyjnych do myjni automatycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 15.10.2015 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych”

Termin składania ofert: 15.10.2015 r. do godziny 10:00

Zapytanie ofertowe (.doc)
Załacznik nr 1- formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – projekt umowy (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa wyrobów medycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

!_crop_l_disposables

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę wyrobów medycznych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 14.10.2015 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – parametry techniczne (.doc)
Załącznik nr 4 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 5 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)
Wyjaśnienie SIWZ (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej

Dostawa produktów leczniczych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku

tabletki

Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku ogłasza przetarg na „Dostawę produktów leczniczych do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku”.

Termin i miejsce składania ofert: Sekretariat Szpitala do dnia 6.10.2015 r. do godziny 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ (.doc)
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 – formularz cenowy (.doc)
Załącznik nr 3 – oświadczenia (.doc)
Załącznik nr 4 – projekt umowy (.doc)
Załącznik nr 5- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (.doc)

Zawiadomienie o wyborze oferty (.doc)

Czytaj wiecej